• Bo każdyjestwyjątkowy
 • Bo każdyjestwyjątkowy
 • Bo każdyjestwyjątkowy
Sztuka Niepowtarzalna

Sztuka Niepowtarzalna narodziła się z idei, że tworząc sztukę - tworzymy duszę! Sztuka jest dla ludzi, jest narzędziem oraz językiem do wyrażania siebie, a każdy człowiek to niepowtarzalna, twórcza jednostka, która może odnaleźć w niej swój język.
Sztuka daje możliwość całościowego rozwoju osobowości człowieka. W trakcie procesu twórczego poszukujemy, przeżywamy oraz doświadczamy różnorodnych emocji oraz sytuacji. Sztuka Niepowtarzalna chcę to wykorzystać w swoich działaniach. Jest ona firmą, której oferta skierowana jest do wszystkich ludzi, którzy pragną pracować nad sobą i się rozwijać- dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, osób z trudnościami, osób zdolnych, nieśmiałych, niepełnosprawnych, osób należących do grup defaworyzowanych społecznie, itd.

 • Oferta 2
  Arteterapia
  Terapia
  Zajęcia artystyczne
  Rozwój osobisty
  Szkolenia
  Animacje artystyczne..

  O F E R T A

 • Oferta 3
  Arteterapia
  Terapia
  Zajęcia artystyczne
  Rozwój osobisty
  Szkolenia
  Animacje artystyczne..

  O F E R T A

 • Oferta 1
  Arteterapia
  Terapia
  Zajęcia artystyczne
  Rozwój osobisty
  Szkolenia
  Animacje artystyczne..

  O F E R T A